Ajit Pawar - Events

कार्यक्रम

जून २०१८
अनुक्रमांक दिवस दिनांक ठिकाण वेळ जिल्हा
०१ शुक्रवार ०१-०६-२०१८ सावित्रीबाई फुले सभागृह, भवानी पेठ साधना विद्यालय, हडपसर विठ्टलाजन मंगल कार्यालय, वडगांव शेरी सकाळी १०.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०६.०० वाजता पुणे
०२ शनिवार ०२-०६-२०१८ कन्यादान मंगल कार्यालय न्हावरा पंचरत्न मंगल कार्यालय पाटस गुरुकृपा कार्यालय, राहुल सिनेमाजवळ सकाळी ०९.०० वाजता दुपारी १२.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता शिरुर दौंड इंदापूर
०३ रविवार ०३-०६-२०१८ शरद सभागृह, दूध संघ जयदीप मंगल कार्यालय, सासवड निसर्ग मंगल कार्यालय, मार्केट यार्ड सकाळी ०९.३० वाजता दुपारी १२.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता बारामती पुरंदर पुणे
०४ सोमवार ०४-०६-२०१८ भेगडे लॉन्स, वडगाव दौलत गार्डन, भूगाव कुंभारकर लॉन्स, नसरापुर सकाळी ०९.०० वाजता दुपारी १२.०० वाजता दुपारी ०२.३० वाजता मावळ मुळशी भोर
०५ मंगळवार ०५-०६-२०१८ अंजली मंगल कार्यालय, कांदळी - 14 नंबर, जांबुत फाटा मार्केट यार्ड, मंचर, भूगाव मार्केट यार्ड, राजगुरुनगर सकाळी ०९.०० वाजता दुपारी १२.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता जुन्नर आंबेगाव खेड
मे २०१८
अनुक्रमांक दिवस दिनांक ठिकाण वेळ जिल्हा
०१ मंगळवार २९-०५-२०१८ सुरभी मंगल कार्यालय, तावरे क़ॉलनी गुप्ते मंगल कार्यालय, केसरवाड्यासमोर संध्याकाळी ०५.०० वाजता संध्याकाळी ०७.०० वाजता पुणे
०२ गुरुवार ३१-०५-२०१८ आशिष गार्डन, डी.पी रोड, कोथरूड कामायनी हॉल, गोखलेनगर श्री. शिवछत्रपती सभागृह, धनकवडी सकाळी १०.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०६.०० वाजता पुणे
एप्रिल २०१८
अनुक्रमांक दिवस दिनांक ठिकाण वेळ जिल्हा
०१ सोमवार ०२-०४-२०१८ मुर्गुद भुदरगड दसरा चौक सकाळी १०.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०६.०० वाजता कोल्हापूर
०२ मंगळवार ०३-०४-२०१८ नेसरी सर्किट हाऊस जयसिंगपुर तहसील शिरोला सकाळी १०.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०६.०० वाजता कोल्हापूर
०३ बुधवार ०४-०४-२०१८ आटपाडी जत मिरज सांगली सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०५.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता सांगली
०४ गुरूवार ०५-०४-२०१८ तासगाव शिराळा इस्लामपूर सकाळी १०.०० वाजता संध्याकाळी ०५.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता सांगली
०५ शुक्रवार ०६-०४-२०१८ महुद तहसील सांगोला मोहोल सोलापूर सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०७.०० वाजता सोलापूर
०६ शनिवार ०७-०४-२०१८ तेम्भुनी तहसील माढा वैराग तहसील बार्शी कुर्डुवाडी सकाळी ११.०० वाजता संध्याकाळी ०५.०० वाजता संध्याकाळी ०८.०० वाजता सोलापूर
०७ रविवार ०८-०४-२०१८ दाहिवाडी कोरेगांव सातारा सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०६.३० वाजता सातारा
०८ सोमवार ०९-०४-२०१८ पाटण उंब्रज, कराड वाई सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०६.०० वाजता सातारा
०९ मंगळवार १०-०४-२०१८ शिरूर जुन्नर खेड भोसरी सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०५.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता पुणे
१० बुधवार ११-०४-२०१८ मावळ खडकवासला चिंचवड सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०३.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता पुणे
११ गुरूवार १२-०४-२०१८ दौंड पुरंदर हडपसर सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता पुणे
फेब्रुवारी २०१८
अनुक्रमांक दिवस दिनांक ठिकाण वेळ जिल्हा
०१ गुरूवार १५-०२-२०१८ श्रीगोंदा शेगाव राहुरी सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता अहमदनगर
०२ शुक्रवार १६-०२-२०१८ अकोले कोपरगाव येवला सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०७.३० वाजता अहमदनगर
०३ शनिवार १७-०२-२०१८ निफाड दिंडोरी कळवण सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०२.०० वाजता संध्याकाळी ०५.०० वाजता नाशिक
०४ रविवार १८-०२-२०१८ सटाणा नवापुर शहादा सकाळी ११.०० वाजता दुपारी ०४.०० वाजता संध्याकाळी ०७.०० वाजता नाशिक नंदुरबार
अजित पवार
कॉपीराइट २०२० अजित पवार, सर्व हक्क सुरक्षित
पुन्हा वरती जा